Simple timer ตอนนี้ error แบบนี้ตลอด

ลืมเรียกส่วนไหนมาใช้หรอครับ ของผมขึ้นเหมือนหาอะไรไม่เจอสักอย่าง

มันหา ชื่อฟังก์ชั่น calnumi ไม่เจอครับ จะสั่งให้มันทำงานแต่มันหาไม่เจอ

แต่ฟังชั่นนี้ก็ประกาศไว้นะครับ

ทต้องดูจากโค้ตเต็มครับเห็นแต่ภาพผม ก็ช่วยอะไรไม่ได้มาก