การ Simulate จอ LED Full Color + vMIX ก่อนนำไปใช้งานจริง

โปรแกรม WYSIWYG เหมาะสำหรับงานที่ใช้ในการออกแบบเกี่ยวกับเรื่องของระบบเวทีแสงภาพและอื่นๆตามความเหมาะสมที่ผู้ใช้จะนำไปใช้งานซึ่งในตัวนี้ผมจะมุ่งเน้นไปยังจอ LED full Color ก่อน มันสามารถที่จะ Simulator ได้และแสดงภาพจริงๆออกมา ก่อนที่จะนำไปติดตั้งและใช้งาน ครับ มีอะไรผมก็เก็บใน https://eleceasy.com/ ครับ

free
hit counter