แนวคิดการเขียนแบบไฟฟ้าด้วย Sketchup

สำหรับการเขียนแบบไฟฟ้าก็จะมีหลายโปรแกรมที่ใช้งานอยู่ณปัจจุบันเช่นโปรแกรม Autocad ต่างๆ Microsoft visio Electrical solidworks AutoCAD Electrical ก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนที่จะเขียนแบบ ในส่วนนี้ผมมีแนวคิดที่จะใช้โปรแกรม ฆketchup ในการเขียนแบบวงจรไฟฟ้า โดยในแนวคิดนี้คือผมต้องการเขียนแบบวงจรไฟฟ้าแล้วต้องการให้มีรายละเอียดของอุปกรณ์มาด้วยเพื่อสะดวกในการลิสต์รายการอุปกรณ์ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ต้องการอะไรใหม่ๆบ้างนะครับ

2 Likes