วงจรชาร์จแบตเตอรี่ ด้วยโซล่าเซลล์อัจฉริยะ ( Smart charger controller circuit ) ตอนที่ 1

สมาร์ทฟาร์ม

(satit) #1

SK.smartfarmgarden…สวัสดีคับ…ถ้าพูดถึงเรื่องของโซล่าเซลล์ หลายๆ คนนึกถึงพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานฟรี!!! ไม่ต้องซื้อหา ส่วนใหญ่นำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าไว้ใช้งานหลากหลาย เช่น ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน , ใช้กับไฟถนน / สัญญาณไฟกระพริบ , ใช้กับปั๊มน้ำจ่ายน้ำให้กับผลผลิตต่างๆ ทางการเกษตร ฯลฯ เป็นต้น

กว่าจะมาเป็นไฟฟ้าให้เราใช้ได้นั้น ที่มาของพลังงานแสงอาทิตย์โดยทั่วไปมีขั้นตอนตามรูปที่ 1

11
รูปที่ 1 : บล็อกไดอะแกรมการต่ออุปกรณ์โซล่าเซลล์สำหรับไฟกระแสตรง (DC) และกระแสสลับ (AC)
ที่มา: thaipowertech

(A).แผงโซล่าเซลล์=> ทำหน้าที่แปลงจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC)

(B).แบตเตอรี่=> ทำหน้าที่เก็บประไฟฟ้ากระแสตรง (DC) จากแผงโซล่าเซลล์

(C).ตัวควบคุมการเก็บ / ชาร์จประจุ=> ทำหน้าที่ควบคุมการไหลของประจุไฟฟ้าระหว่างแผงโซล่าเซลล์กับแบตเตอรี่

(D).โหลดกระแสตรง=> อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟกระแสตรง (DC) จากแบตเตอรี่ได้โดยตรง เช่น หลอดไฟ, ปั๊มน้ำ, ไทเมอร์, โซลินอยวาล์ว เป็นต้น

(E).อินเวอร์เตอร์=> ทำหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรง
(DC) ที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์กับแบตเตอรี่ มาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC)

(F).โหลดกระแสสลับ=> อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ไฟกระแสสลับ (AC) ซึ่งต่อใช้งานจากอินเวอร์เตอร์ เช่น หลอดไฟ, ปั๊มน้ำ, ไทเมอร์, โซลินอยวาล์ว เป็นต้น

(G). สายไฟ=> เชื่อมต่อส่วนประกอบ (A). - (F). เข้าด้วยกัน

FB_IMG_1499515810013


ที่มา : [https://www.facebook.com/psintertrade]

SK mini smart farm2