หน้าจอ SmartWatch ก็เอามาแสดงผลเป็นภาพ jpg ก็ได้นะ

สมาร์ทวอทช์ DT78 นี้ใช้ตัวควบคุม GC9A01 สำหรับจอแสดงผล LCD แบบกลม (240x240) และตัวควบคุม CST816S สำหรับเซ็นเซอร์หน้าจอสัมผัส ซึ่งเชื่อมต่อกับบอร์ด ESP32 เพื่อแสดงและเลื่อนดูภาพ jpg

qSkgnZs7OJ

ตัวอย่าง ซอร์สโค้ด Arduino อยู่บน GitHub

1 Like