การจัดการ Task และการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Blynk Server ใน ESP32

การจัดการ Task และการแก้ปัญหาการเชื่อมต่อ Blynk Server ใน ESP32 ได้มาจากการทดสอบ และเห็นว่ามันระบบเสถียรขึ้นครับ

1 Likes