แก้ปัญหา the selected serial port Failed to execute script esptool does not exist

กรณีนี้ ผมเจอในบอร์ด esp32 ครับ ซึ่ง เรา verify Code. ผ่านปกติ แต่พอ เราจะ upload กับ error ข้อความนี้ขึ้นมา ซึ่งแรกๆ ไม่เป็น แต่ก็พอจะเดาได้จากประสบการณ์ครับว่าเกิดจากอะไร

ข้อสังเกตุ ที่ผมเห็นคือ ผมชอบซื้อสาย usb มาสำหรับใช้งาน ราคาก็ประมา 60 - 100 บาท และก็เคยเจอว่า สาย usb ที่แถมๆ มาใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าจีนนั้นถ้าเอามาใช้ Upload code นี้คือจบข่าวใช้งานไม่ได้เลย เลยต้องซื้อ สายราคา หลัก 100 ขึ้นหรือร้านที่เชื่อถือเรื่องมาตรฐานได้ สายเส้นนี้จัดมาราคาไม่เกินร้อย ไม่ขอบอกร้านละกัน

ระหว่างใช้เสียบใช้งาน บอร์ดชอบหลุดบ่อยๆ คือเราจะได้ยิ่งเสียบจากคอม เหมือนว่ามีการเสียบเข้า หรือถอดออก อุปกรณ์อยู่เป็นช่วงๆ ซึ่งมาเป็นช่วงหลังๆ แล้วมาล่าสุดนี้คือ upcode แล้วขึ้น error เลย ผมเดาส่าสายไปแล้ว มีไฟเข้าบอร์ดติด แต่หลุดบ่อย

สายไฟข้างในคงคุณภาพต่ำมากเล็กมาก หรือถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้ไม่นาน ไม่ทน ก็เสื่อม เหมือนที่ผมกำลังเจอ ทีนี้เดียวผมลองเปลี่ยนอีกเส้นแต่เป็นแบบสั่นจากร้านเดียวกันนี้แหละ แต่คนละแบบ อันนี้ไม่เคยมีปัญเรื่องนี้ เดียวลองเทสให้ดูกันว่าจะหายใหม่

ถ้าไปค้นดู error เดียวกันเมืองนอกก็ใช้วิธีเปลี่ยนสายใหม่ไปเรื่อยๆ ก็จะเจออันที่ใช้ได้ ประมาณว่าไฟมาพอเลี้ยงบอร์ดได้ อันนี้ผมพ่วง รีเลย์สี่อันเดียวไฟ led อีกมีพัดลมด้วยแต่ถอดสายออกไปแล้วคิดว่ามันกินไฟไปหน่อย

Arduino: 1.8.8 (Windows 10), Board: "DOIT ESP32 DEVKIT V1, 80MHz, 115200, None"

Sketch uses 965146 bytes (73%) of program storage space. Maximum is 1310720 bytes.
Global variables use 44940 bytes (13%) of dynamic memory, leaving 282740 bytes for local variables. Maximum is 327680 bytes.
esptool.py v2.6
Serial port COM9
Connecting.....
Traceback (most recent call last):
  File "esptool.py", line 2959, in <module>
  File "esptool.py", line 2952, in _main
  File "esptool.py", line 2653, in main
  File "esptool.py", line 460, in connect
  File "esptool.py", line 440, in _connect_attempt
  File "esptool.py", line 379, in sync
  File "esptool.py", line 315, in command
  File "site-packages\serial\serialutil.py", line 352, in timeout
  File "site-packages\serial\serialwin32.py", line 222, in _reconfigure_port
serial.serialutil.SerialException: Cannot configure port, something went wrong. Original message: WindowsError(31, 'A device attached to the system is not functioning.')
Failed to execute script esptool
the selected serial port Failed to execute script esptool
 does not exist or your board is not connected

This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.

อ้างอิง

1 Like

เรียบร้อย เปลี่ยนสายครั้งเดียวได้เลย