แก้ไข TightVNC Viewer error remote เข้ามาที่ตัวเครื่องลูกไม่ได้

…สำหรับใครที่ใช้โปรแกรม TightVNC Viewer และ server ที่ติดปัญหาไม่สามารถรีโมตเข้ามาที่ตัวเครื่องลูกไม่ได้ ขึ้น error แบบนี้

vnc%20cannot%20remote-1

วิธีแก้ไข ไปที่ my computer => properties => Remote settings

แล้วเลือกตามนี้ครับ

vnc%20cannot%20remote-2

free
hit counter