การมาของทีวีดิจิทัลที่ จะแทนที่ระบบเดิม


ปัจจุบันต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมาก ทุกๆปีถ้าเราสังเกตุสิ่งแวดล้อมรอบตัว เราจะมองเห็นว่าเทคโนโลยีใหม่ๆได้มาแทนที่เทคโนโลยีเก่าเรียบร้อยแล้ว ทำให้ของเดิมนั้นจางหายไปหรือกลายเป็นสิ่งของที่ถูกเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ ดังนั้นเราทุกคนต้องปรับตัวรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามา ต้องสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวได้เมื่อพบว่ามีของใหม่ที่ดีกว่าเข้ามา ซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่กำลังจะมาแทนที่ทีวีที่มีระบบรับส่งสัญญาณรุ่นเก่าในอนาคตก็คือดิจิทัลทีวี

ดิจิทัลทีวีนั้นกำลังจะเข้ามาแทนที่ระบบทีวีรุ่นเก่าในบ้านเราเร็วๆนี้ ซึ่งกล่องเซิร์ฟเวอร์ของมันสามารถกระจายอินเทอร์เน็ตและวิดีโอไปทั่วบ้านให้สามารถรับสัญญาณได้เมื่อต้องเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ทำให้เกิดความอิสระในการเคลื่อนย้ายหน้าจอ โดยระบบทีวีดิจิทัลที่กำลังจะแทนที่ทุกระบบที่เรามีใช้อยู่นี้ จะมาพร้อมกับการประมวลผลควบคู่กันระหว่างระบบดิจิทัลกับระบบอนาล็อก ช่วยให้อุปกรณ์ทุกอย่างครบอยู่ในกล่องเดียว สามารถติดตั้งได้ง่ายและสะดวกสบาย สร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้บริโภคอย่างมาก ผู้บริโภคบางส่วนไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมาใช้ระบบใหม่นี้ ก็อาจจะต้องทนกับระบบเดิมๆ สัญญาณที่ไม่มีคุณภาพ ภาพเสียงไม่คมชัดเพราะเทคโนโลยีเดิมเมื่อคนใช้งานน้อยลง ระบบเก่าๆก็ไม่มีกำลังเงินที่จะพัฒนาต่อไปให้ดีได้ ดังนั้นเราต้องยอมรับถึงการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ โดยหันมาใช้ทีวีดิจิทัล ไม่เพียงแค่การได้รับความสะดวกสบายในการใช้งานแล้ว แต่ยังทำให้เราได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ ภาพเสียงคมชัดกว่าเดิม และได้พบกับแอปพลิเคชันใหม่ๆอีกด้วย