ความเป็นมาของระบบสื่อสาร ผ่านดาวเทียม

(Easy_Article) #1

แม้ยุคนี้จะมีการแทนที่ระบบดาวเทียมแบบเดิมด้วยการส่งสัญญาณด้วยระบบดิจิทัล ซึ่งทำให้ระบบโทรทัศน์ดาวเทียมลดลงไป เพราะระบบดิจิทัลมีการส่งสัญญาณที่มีต้นทุนต่ำกว่ามาก ทั้งยังมีภาพและเสียงที่คมชัด ไม่มีผลต่อการเคลื่อนที่ของอุปกรณ์อีกด้วย แต่ทั้งนี้และทั้งนั้น ก็ไม่ได้ทำให้ระบบดาวเทียมหายไปเลย เพราะความสามารถด้านอื่นๆที่ดาวเทียมทำได้นอกเหนือจากการเผยแพร่แบบโทรทัศน์นั้นมีเยอะมาก ดังนั้นเรามาศึกษาระบบดาวเทียมกันถึงความเป็นมาและการใช้ประโยชน์ที่ทำให้มันยังคงอยู่ไปอีกนาน

การสื่อสารดังนั้นเดิมใช้วิธีการส่งคลื่นไมโครเวฟต่อมามีการพัฒนาไปเป็นการสื่อสารแบบดาวเทียม เพื่ออำนวยความสะดวกการใช้งานอย่างกว้างขวาง ซึ่งยุคแรกของการสร้างดาวเทียม จะเน้นเอามาช่วยในด้านการทหารและสงครามต่างๆ ดาวเทียมถูกพัฒนาต่อไปเรื่อยๆจนได้นำมาใช้ในการพยากรณ์อากาศในยุคต่อมา ยังช่วยให้สามารถค้นหาขุมทรัพย์ในทางธรณี ซึ่งการสื่อสารทางโทรทัศน์ด้วยระบบดาวเทียมนั้นได้พัฒนาขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2508

วิวัฒนาการของดาวเทียมทั้งหมดนั้นมาจากไอเดียของนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์จากประเทศอังกฤษชื่อว่า อาร์เธอร์ ซึ่งเขาได้เขียนลักษณะของดาวเทียมที่จะสามารถสื่อสารกับโลกและสร้างความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารอย่างกว้างขวางในรอบโลก ซึ่งดาวเทียมที่คิดไว้นั้นตรงกับความเป็นจริงในปัจจุบัน ทั้งความเร็วในการโคจรรอบโลกที่เท่ากับโลกพอดีทำให้เกิดการค้างฟ้า เราจึงมองเห็นดาวเทียมอยู่จุดเดิมตลอดเวลา การสื่อสารทั้งหมดจะครอบคลุมรอบโลกด้วยดาวเทียมทั้งหมด 3 สถานีเท่านั้น ซึ่งปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังคงพัฒนาดาวเทียมต่อไปเพื่อใช้ประโยชน์ด้านพยากรณ์อากาศ ด้านธรณีและด้านอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต