การเก็บชื่อไฟล์ที่เราใส่เข้ามา

(Bike) #1

อยากรู้คำสั่งและการใช้ในการเก็บชื่อไฟล์ที่เราเปิดเข้ามา

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #2

หมายถึงไฟล์อะไรครับ เป็นชนิด file หรือ value ปกติ

0 Likes

(Bike) #3

ชื้อไฟล์ ที่เราเปิดใส่เข้ามาใน arduino อะครับ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #4

ยกตัวอย่างหน่อยครับ ผมมองภาพไม่ออก

0 Likes

(Bike) #5

แบบเรียกไฟล์มา 1 ไฟล์แล้วให้เก็บชื่อไฟล์นั่นไว้

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #6

เรียกผ่านอะไรครับ

0 Likes

(Bike) #7

มีวิธีแปลงตัวเลข ascii เป็น ตัวอักษรไหมครับ

0 Likes

(Permpol Thanapunnamas) #8

String thisString = String(13);

13 คือรหัส ascii ครับ

0 Likes