เครื่องปอกสายไฟ ละมุนละไม อะไรขนาดนี้

เจ้าเครื่องปอกสายไฟ หรือเครื่องปอกลวดนี้ก็เห็นมีกันมายาวนานแล้ว ถูกใช้กันในอุตสาหกรรม รีไซเคิ้ลกันสะเป็นส่วนใหญ่ ด้วยความที่โครงสร้างไม่ได้ซับซ้อน ออกแบบและสร้างกันได้ไม่ยาก ซึ่งเจ้าเครื่องนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาคือ ปอกแล้ว แถมตัดทองแดงให้เลย ทันที

1 Like
free
hit counter