บอร์ดอาดูโน่กับ เซอร์โว

“อยากขอ คำเเนะนำ” เกี่ยวกับ " บอร์ดอาดูโน่กับ เซอร์โว"หน่อยคับ

จะทำอะไรครับอธิบายหน่อย??

เวลาต่อเซอโวเข้า4ตัวบอร์ดเเล้วบอร์ดดับคับ

นี่ครับ ช่วยเเนะนำการต่อเข้าที่ครับ

ต่อ 2 ตัวดับไหมครับ ใช้เซอร์โวตัวไหนถ่ายมาดูหน่อย

ตัวนี่คับ

ลองดูยังครับ

ติดคับเเต่มันไม่ทำงานครับ ผมทำแขนกลจะเครื่องปริ๊นแบบพี่อ่ะคับ

ใช้โค้ตอะไรครับ แสดงว่าเป็นที่ code ทดสอบเอาแค่ servo ตัวเดียวหมุนได้รึยัง ควบคุมได้รึป่าว

ตัวเดียวทำงานได้ครับ

กระแสไม่พอครับ หาแหล่งจ่ายไฟ แยกออกมาต่างหากเลย ทั้งสี่ตัว

ถ้ายังไม่ได้นี่คงเป็นที่โค๊คใช่ไหมคับ

#include <Servo.h>

Servo myservo; // create servo object to control a servo
Servo myservo1;
Servo myservo2;
Servo myservo3;

int potpin = 0;// analog pin used to connect the potentiometer
int potpin1 = 1;
int potpin2 = 2;
int potpin3 = 3;

int val;  // variable to read the value from the analog pin
int val1;
int val2;
int val3;

void setup() {
 myservo.attach(8); // attaches the servo on pin 8 to the servo object
 myservo.attach(9);
 myservo.attach(10);
 myservo.attach(11);
}

void loop() {
 val = analogRead(potpin);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 val = map(val, 0, 1023, 0, 180);   // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
 myservo.write(val);         // sets the servo position according to the scaled value
 delay(15);              // waits for the servo to get there

 val1 = analogRead(potpin1);      
 val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 180);   
 myservo1.write(val1);
 delay(15); 


 val2 = analogRead(potpin2);      
 val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 180);   
 myservo2.write(val2);
 delay(15);  


 val3 = analogRead(potpin3);      
 val2 = map(val3, 0, 1023, 0, 180);   
 myservo3.write(val3); 
 delay(15);
              
}


#include <Servo.h>

Servo myservo; // create servo object to control a servo
Servo myservo1;
Servo myservo2;
Servo myservo3;

int potpin = 0;// analog pin used to connect the potentiometer
int potpin1 = 1;
int potpin2 = 2;
int potpin3 = 3;

int val;  // variable to read the value from the analog pin
int val1;
int val2;
int val3;

void setup() {
 myservo.attach(8); // attaches the servo on pin 8 to the servo object
 myservo.attach(9);
 myservo.attach(10);
 myservo.attach(11);
 pinMode(potpin, INPUT);
 pinMode(potpin1, INPUT);
 pinMode(potpin2, INPUT);
 pinMode(potpin3, INPUT);
}

void loop() {
 val = analogRead(potpin);      // reads the value of the potentiometer (value between 0 and 1023)
 val = map(val, 0, 1023, 0, 180);   // scale it to use it with the servo (value between 0 and 180)
 myservo.write(val);         // sets the servo position according to the scaled value
 delay(15);              // waits for the servo to get there

 val1 = analogRead(potpin1);      
 val1 = map(val1, 0, 1023, 0, 180);   
 myservo1.write(val1);
 delay(15); 


 val2 = analogRead(potpin2);      
 val2 = map(val2, 0, 1023, 0, 180);   
 myservo2.write(val2);
 delay(15);  


 val3 = analogRead(potpin3);      
 val2 = map(val3, 0, 1023, 0, 180);   
 myservo3.write(val3); 
 delay(15);
              
}

เบื้องต้นลองเพิ่ม pinMode กำหนดเป็น รับ input ลองดูว่าได้ไหม อธิบายด้วยครับว่าไม่ได้จากอะไร หมุน R แต่ละตัวแล้วผลเป็นอย่างไร ขยับไหม อาการเป็นอย่างไร
อธิบายไม่ถูกก็ถ่ายเป็น คลิปมาก็ได้

ครับ เดะผมจะลองทำตามคนรับ

ไม่ขยับเลยครับ

1 Like

อันนี้ทำอะไรเพิ่มไปครับ ตัวแขนสั่งซื้อที่ไหนมาราคาเท่าไหร่

ทำเองครับ หมดเลยครับ

ใช้ 3D พิมพ์ ออกมาเลยใช่ไหมครับ

ครับ ปริ๊นเองเลยครับ

1 Like