ลายวงจรแอมป์ ขยายหูฟัง

แจก วงจรแอมป์ขยายหูฟัง สามารถเอาไปขยายสัญญาณก่อนเข้าเครื่องเสียงก็ได้ครับ

รายการอุปกรณ์

1x IC NE5532(หรือOPA2604,4558และตระกูล8ขาแบบ2Chใช้ได้หลายตัว)
2 x C1000uF/25V **อิเล็กโตรไลต์
2 x C104(0.1uF)**แบบโพลี่
2 x C224(0.22uF)**แบบโพลี่
2 x R4K7-1/4W
2 x R100K-1/4W
2x R1K-1/4W
2x R10K-1/4W
1 x VR2 ชั้น B20K(ถ้าA20Kจะดีมาก)
2 x Jack3.5mmตัวเมีย
1 x Socket IC 8ขา
1 x ก้างปลา2Pin

เน้นใช้ของแท้ AudioGrade เสียงจะดีมาก

Download => ลายพิมพ์วงจรแอมป์ขยายหูฟัง.zip (108.4 KB)


ที่มา ธนกร เพ็งรักษ์