แนวทางการเลื่อนระดับของ สมาชิกเว็บ

ขอไกต์แนวทางไว้ก่อนตอนนี้ ในเว็บจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ

ระดับที่ 0 คือ NanoMaker หมายถึง สมาชิกขาจร ที่ไปๆ มาๆ นานๆ มาที (Artifact ที่ได้รับไม่มี)

ระดับที่ 1 คือ MicroMaker หมายถึง สมาชิกที่เริ่มมีการโต้ตอบ หรือ สนทนาภายในเว็บ และอ่านกระทู้อื่น ๆ เบื้องต้นแต่ไม่มาก(Artifact ที่ได้รับไม่มี)

ระดับที่ 2 คือ DecaMaker หมายถึง สมาชิกขาประจำ ที่มีส่วนร่วมในเว็บอย่างมาก ร่วมเขียนบทความ แชร์ความรู้ ตอบคำถามให้ผู้คน เข้าตามเงื่อนไข (Artifact ที่ได้ สิทธิขอห้องทำงานส่วนตัว DecaRoom และสิทธิการเข้าถึงข้อมูล บทความแบบ premium ก่อนใคร)

ระดับที่ 3 คือ MegaMaker หมายถึง สมาชิกระดับสูง ที่ช่วยเหลือ เพื่อนสมาชิก เผยแพร่บทความ ไอเดียร์ มากมาย (Artifact ที่ได้ ลายเซนประจำตัว คือ จะมีลายเซนติดตัวไปทุกที่ เป็นพื้นที่อิสระ สามารถใส่ข้อความ ป้ายภาพ แสดงความจำนง ความคิด การรับจ้าง ค้าขาย โฆษณา ใดๆ ก็ได้ ถือเป็นสิทธิส่วนตัว) หน้าตาเป็นอย่างไร สามารถดูใต้ข้อความผมครับ

ระดับที่ 4 คือ TeraMaker ยังไม่เปิดแผย่ข้อมูล

Artifact เป็น ไอเทมชนิดพิเศษที่จะได้รับเมื่อทำเงื่อนไข ใดๆ สำเร็จ

1 Likes