การดิสรัปชั่น วงการกรรมกร กับหุ่นยนต์ใช้แรงงาน

ใกล้เข้ามาอีกนิด กับแรงไฟหรือแรงงานหุ่นยนต์งานก่อสร้างต่างๆ เช่น งานฉาบปูน ปรับระดับพื้น ขัดเงาพื้นตั้งแต่ผนังไปจนถึงเพดาน หรือจะเป็นงานห้อยโหนที่เสียงอันตรายเช่น งานพ่นสี เคลือบเงา นอกตัวอาคาร ก็สำเร็จลงได้โดยไม่ต้องใช้งานคนเลยแม้แต่คนเดียว

ภาพ