[คู่มือ] วิธีโพสต์ในห้องหมวดต่าง ๆ

คู่มือ

(Remy Martin) #1

หลักการโพสต์ คือ ถ้าหัวข้อหรือเนื้อหาตรงกับ “ห้องย่อย” ในหมวดหลัก ให้ลงในห้องย่อยได้เลย ถ้าไม่ตรงกับห้องย่อยใดๆ โพสต์ลงบนห้องหลักได้เลยครับ

เช่น จะโพสฮาร์ดดิสพังทำอย่างไร ซึ่งสามารถเข้าหมวดย่อย Computer ได้ แต่ถ้าไม่ไม่ตรงกับหมวดย่อย ก็ให้ลงโพสต์ใน
หมวดหลักคือ “ทั่วไป” ได้เลย

ขอบคุณครับ :grin:


(Permpol Thanapunnamas) closed #5