โปรเจคจบระบบโรงเรือนแบบจำลอง

หนูทำระบบควบคุมโรงเรือนผ่านแอพพลิเคชั่น จะมีพวก รดน้ำอัตโนมัติ วัดความชื้น ม่านกันแสงเวลามีแสงมากเกินไปจะดึงม่านกันแสงลงมา มีพัดลมระบายความร้อนสามารถเปิดปิดได้ผ่านมือถือ และ อยากให้เก็บอุณหภูมิที่เหมาะสมของต้นไม้นั้นๆ ด้วย เวลานำต้นไม้นั้นไปวาง ก็จะรู้อุณหภูมิที่เหมาะสมของต้นนั้นๆเลยค่ะพี่
รบกวนพี่ๆ ช่วยให้คำแนะนำด้วยนะคะ รวมไปถึงการต่อวงจร หนูมีความรู้ระดับพื้นฐานค่ะ เพิ่งศึกษา เพื่อทำโปรเจคจบ
ใช้ NodeMcu esp8266 + Blynk นะคะ
ตอนนี้หนูสามารถ เชื่อมต่อระหว่าง esp8266 กับ blynk ได้แล้ว

ทำเยอะจังครับ โปรเจคระดับชั้นไหน

โปรเจคจบ ปริญญาตรีค่ะพี่

มีอุปกรณ์ครบหรือยัง

มีแค่บางชิ้นค่ะ ยังไม่ครบค่ะ
จะมี LDR ,วัดความชื้นในดิน,วัดอุณหภูมิ ค่ะ

เชื่อมอุปกรณ์อะไรได้แล้วบ้าง

เชื่อม LDRวัดค่าความเข้มของแสง ค่ะพี่