สร้างสัญญาณพัลส์ปรับความถี่ได้

Arduino UNO R3
อยากสร้างสัญญาญพัลส์ ที่สามารถปรับค่าความถี่ได้ 0-200Hz และสามารถปรับ%Dutyได้ ด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ รบกวนช่วยหน่อยนะค้าบบบบ

ใช้สัญญาณกี่ ช่องครับ

ช่องเดียวเลยครับ เหมือนสัญญาญธรรมดาๆที่ออกมาจากพวกฟังก์ชันเจนเนอเรเตอร์ เพียงแค่อยากได้ให้สามารถปรับความถี่ 0-200Hzได้ด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้เท่านั้นเอง

ใช้แบบนี้ก็ได้ครับ เปลี่ยนแค่ตัวเลขนี้ Timer1.initialize(20); แล้วดูว่า ได้ความถี่ เท่าไหร่

#include “TimerOne.h”

void setup()
{
 pinMode(9, OUTPUT);
 Timer1.initialize(20);     // initialize timer1, and set at 50kHz
 Timer1.pwm(9, 256);     // setup pwm on pin 9, 25% duty cycle
 Timer1.pwm(10, 256);    // setup pwm on pin 10, 25% duty cycle
}

void loop()
{
 // your program here...
}

ต้องการปรับค่าความถี่ได้ด้วยตัวต้านทานปรับค่าได้ต้องเขียนยังไงครับ

int Value_R = 0;

void setup()
{
 
 pinMode(9, OUTPUT);
 Timer1.pwm(9, 256);     // setup pwm on pin 9, 25% duty cycle
 Timer1.pwm(10, 256);    // setup pwm on pin 10, 25% duty cycle
}

void loop()
{
 Value_R = analogRead(A1)
 Timer1.initialize(Value_R);     // initialize timer1, and set at 50kHz
}

ลง library ด้วยครับ


ลองจำลองดูแล้วไม่มีสัญญาณออกเลยครับ

เพิ่มการกำหนด pin A1 ให้เป็น INPUT ด้วยครับ