เครื่องหยอดเมล็ดข้าวนาแห้ง

คือผมจะทำโปรเจคเครื่องหยอดเมล็ดข้าวนาแห้ง โดยที่จะใช้ Rotary encoder ติดตั้งที่ล้อรถแทรกเตอร์เพื่อนับรอบ แล้วก็มาแปลงเป็นระยะทาง และเมื่อได้ระยะทางที่ต้องการหยอดก็จะส่งสัญญาณ ไปที่ชุดหยอดเมล็ด โดยชุดหยอดจะถูกควบคุมโดย Servo เมื่อถึงระยะทางที่ต้องการก็จะหยอดเมล็ดข้าวลง มีใครทำแนวนี้พอจะแนะนำการเริ่มต้นได้ไหมครับ พอดีความรู้น้อยมาก เริ่มไม่ถูก

ก็ไม่น่ายากนะครับ มีของครบรึยัง

แนวทางการแปลงค่าจาก Rotary encoder เป็นระยะทาง

#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(5, 6, 7, 8, 9, 10);

int pin1 = 2;
int pin2 = 3;

int Pos = 0; 
int State;
int LastState; 

const float pi = 3.14;

const float R = 3.25;
const int N = 40;

float distance = 0;

void setup() { 
 pinMode (pin1 ,INPUT_PULLUP);
 pinMode (pin2 ,INPUT_PULLUP);

 lcd.begin(16, 2);
 lcd.print("MEASURNING WHEEL");
 
 LastState = digitalRead(pin1);  
} 

void loop() { 
 State = digitalRead(pin1);
  if (State != LastState){   
   if (digitalRead(pin2) != State) { 
    Pos ++;
   } 
   
   else {
    Pos --;
   }
  } 

 distance = ((2*pi*R)/N) * Pos ;

 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print( distance);

 lcd.setCursor(5, 1);
 lcd.print("cm ");
  
 LastState = State;
 }

ตอนนี้เพิ่งเริ่มเลยครับ ยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์เลยครับ มาสอบถามแนวทางก่อนครับ

ผมอยากสอบถามเพิ่มเติมนิดนึงครับ ถ้าผมจะติดตั้ง rotary encoder ที่ล้อรถแทรกเตอร์ จะติดตั้งยังไง ติดตั้งตรงไหนดีครับ1 Likes

มันจะเป็นขั้วหมดได้เราก็ต้องหาวิธีแปลงเอา หรือเอาเข้าไปต่อให้ได้ครับ เป็นลูกยางแล้วเอาไปแนบที่ล้อก็ได้

image

ขอบคุณมากครับพี่

ลองเริ่มทำดูครับ ถึงไหนก็เข้ามาอัพเดทกัน ผมอยากเห็นโปรเจคนี้ เสร็จสมบูรณ์ ครับ