ขอคำแนะนำเรื่องโค้ดค่ะ

ช่วยแนะนำ แนวทางการเขียนโค้ดคำนวณการนับชั่วโมงการทำงานของหลอดไฟ UV หน่อยค่ะ
เราใช้บอร์ดหลักเป็น ESP32 กับ DS3231 ให้สามารถคำนวณจำนวนชั่วโมงที่หลอดไฟ UV เมื่อเปิดทำงาน เก็บข้อมูลและแสดงผลผ่านทางหน้าแอปพลิเคชั่นค่ะ

หลอดไฟนี้คุมจากบอร์ดเราใช่หรือไม่ ถ้าใช้ ds3132 ก็พอได้ คำถามคือเราจะเก็บเป็นช่วงเวลาเลยหรือไม่ ถ้าต้องการแค่ เก็บจำนวน ชม ทั้งหมด เราก็อาจจะไม่ต้องใช้ เพราะถ้าเราสั่งให้ไฟเปิดเราก็สั่งให้นับบวก ทุก 1 นาทีไปเรื่อยๆ จนกว่าจะเปิด ไปเก็บไว้

เมื่อเปิดอีกครั้งก็นับใหม่ เสร็จแล้วก็เอาไปรวมกับของเดิม แบบนี้ไปเรื่อยๆ เราก็ได้จำนวน ชม เหมือนกัน