ช่วยด้วยครับ แก้ยังไง

Copy code มาวางด้วยสิ ตัวเล็กมาก