อยากทราบการเขียนเงื่อนไขครับ

ตอนนี้กำลังทำโปรเจคเกี่ยวกับเปลเด็กอยู่ครับคือใช้เป็น load cell ในการวัดค่าที่แปลผันไปเพื่อแจ้งเตือนเด็กตื่นหรือขยับตัว ที่ใช้ load cell เพราะอาจารย์ที่ปรึกษาคิดว่าถ้าใช้เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวในกรณีเปลไกวค่าจะไม่แน่นอนครับเลยใช้เป็น load cell hx711AD ติดตรงที่จะเขียนเงื่อนไขยังไงเมื่อเด็กขยับตัวแล้วค่าน้ำหนักแปลผันไปแล้วนำไปแจ้งเตือนผ่าน Line notify อุปกรณ์ที่ใช้ Esp8266 v2 เซนเซอร์อื่นๆทำได้แล้ว

1 Likes

ผมขอเสนอไอเดียนะครับ
ในขณะที่เด็กกำลังหลับอยู่น้ำหนักจะคงที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ไม่มาก
ตอนที่เด็กดิ้นในช่วงนี้น้ำหนักจะมีการเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่าตอนที่เด็กหลับและสงบนิ่ง
ไอเดียผมก็คือเก็บเก็บน้ำนักเด็กวนไปเรื่อยๆแล้วเอาค่าน้ำหนักที่เก็บได้มาเทียบกันในแต่ละรอบ
หากน้ำหนักเปลี่ยนแปลงมากเกินไปให้เริ่มนับจำนวนที่เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนำค่าที่ได้มาเทียบกับเวลา
เชนมีการเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักตามที่เรากำหนด30ครั้งในเวลา3วินาทีหเราก็อาจจะเดาได้ว่าเด็กกำลังดิ้นอยู่ ครับ

1 Likes

ผมอยากได้ชุดข้อมูล ค่า น้ำหนัก ขณะเด็กขยับ สัก 3 ช่วง

น่าจะเห็นอะไรบางอย่างที่ใช้อ้างอิงได้ครับ