ช่วยดูให้หน่อยครับว่าตรงไหนผิด

สวัสดีครับ ช่วยดูให้หน่อยครับว่าตรงไหนผิด สามารถเชื่อมไวไฟได้แต่เชื่อมmqttไม่ได้ครับ


mqtt server ก๊อปมาจากตรงนี้ครับ mqtt user/pass ตรวจสอบแล้วถูกต้องทุกตัวครับ

แต่พอใส่ตามนี้เชื่อมต่อได้ปกติครับ

cap data serial มาดูด้วยสิครับว่ามันขึ้นว่าอะไร