มีใครพอแก้ปัญหาได้มั้ยครับ

/*
int LEDD0 = D0; // ขา D0
int LEDD1 = D1; // ขา D1
int LEDD2 = D2; // ขา D2
int LEDD3 = D3; // ขา D3
/
int LEDD4 = D4; // ขา D4
void setup() {
** //pinMode(LEDD0, OUTPUT); // กำหนดการทำงานของขา D0 ให้เป็น Output
*
** //pinMode(LEDD1, OUTPUT);**
** //pinMode(LEDD2, OUTPUT);**
** // pinMode(LEDD3, OUTPUT);**
** pinMode(LEDD4, OUTPUT);**

** //digitalWrite(LEDD0, LOW);**
** //digitalWrite(LEDD1, LOW);**
** // digitalWrite(LEDD2, LOW);**
** //digitalWrite(LEDD3, LOW);**
** digitalWrite(LEDD4, LOW);**

}
void loop()
{
** digitalWrite(LEDD4, HIGH); // สั่งให้ ขา D4 ปล่อยลอจิก 1 ไฟ LED ติด**
** delay(50);**
** digitalWrite(LEDD4, LOW); // สั่งให้ ขา D4 ปล่อยลอจิก 0 ไฟ LED ดับ**
** delay(50);**
}ตัวอักษรหนา

Upload ลงบอร์ดแล้ว Error ตามนี้เลยครับ

ลบ Arduino IDE แล้วติดตั้งใหม่ กับ ได้ลบบอร์ด ESP8266 แล้วติดตั้งใหม่ ก็ไม่สารมารถ UPload ลงบอร์ดได้ครับ

มันบอกว่าหาพอร์ตไม่เจอนะครับ มันขึ้น comport อะไรเช็คยังเช็ค Port หมดแล้วครับ

Copy error มาให้ครบหน่อยครับ ข้างล่างเหมือนยังไม่จบ

esptool.py v3.0
Serial port COM3

เสียบ COM ใหม่แล้วครับ ก็ยังไม่ได้เหมือนเดิม

*** โหลด esptool.py V3.0 มาติดตั้งใน Folder Arduino ide เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ครับ แล้ว ใช้คำสั่ง pip install esptool ใน command promt ก็ยังไม่ได้ครับ

ใน command promt ครับ ก็ยัง Upload Code ลงบอร์ดไม่ได้ มืดเลยครับ 555 ก่อนจะเกิดอาการนี้ยัง Upload code ลงบอร์ดได้ ปกติ แต่ใช้ ESP 32 Upload Code ลงบอร์ดได้