ช่วยแก้ให้หน่อยได้ไหมครับ

ต้องการให้โปรแกรมทำงานอย่างไรครับ