พอมีใครพอช่วยได้มั้ยครับ

พูดคุยกันเรื่องบอร์ด Arduino
พอมีใครช่วยมั้ยครับ