คอมไพล์ไม่ผ่านครับ ขอแนวทางในการแก้ปัญหาที่


(พิทวัส แว่นน้อย) #21

ทำยังไงครับ


(Permpol Thanapunnamas) #22

เดะลงรายละเอียดให้นะครับ ลง library หลายตัวอยู่


(พิทวัส แว่นน้อย) #23

โอเครครับผม


(พิทวัส แว่นน้อย) #24

ยังอยู่ไหมครับ


(Permpol Thanapunnamas) #25

ทำตามนี้ครับ

อันนี้ libraries ที่เกี่ยวข้องถ้าลงแล้วก็ไม่ต้องลงซ้ำ แต่ถ้ายังไม่มีก็ลงไปเลย


(พิทวัส แว่นน้อย) #26


มันขึ้นแบบนี้อะครับ ลองเปลี่ยนมาหลายบอร์ดแล้ว


(Permpol Thanapunnamas) #27

รันผ่านยังครับ ใช้บอร์ดตัวไหนถ่ายมาดูหน่อยครับ


(พิทวัส แว่นน้อย) #28


(Permpol Thanapunnamas) #29

ลองเลือกตามนี้ดูครับ

image


(พิทวัส แว่นน้อย) #30


(Permpol Thanapunnamas) #31

เลือกอะไรครับถึงขึ้นแบบนี้


(พิทวัส แว่นน้อย) #32


ตอนนี้คอมไพล์ผ่านแล้วครับ แต่ว่าพอจะส่งข้อความเข้าไปในไลน์ มันคอนเนคเฟลตลอด


(Permpol Thanapunnamas) #33

ทำวิธีไหนถึงผ่านครับ


(พิทวัส แว่นน้อย) #34

เปลี่ยนคอมครับ


(พิทวัส แว่นน้อย) #35

ส่วนของไลน์ ผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไร เพราะผมลองใช้โค๊ดแบบแซมเปิ้ลง่ายๆแล้วแต่มันก็ยัง คอนเนคเฟล

#include <ESP8266WiFi.h>

// Config connect WiFi
#define WIFI_SSID "OPPO A3s" // แก้ชื่อ ssid
#define WIFI_PASSWORD "12345678" // แก้รหัสผ่าน

// Line config
#define LINE_TOKEN "dBJmPfSnYJTHHh1TDxSUtGEPFDbR38tQboKni4OrjTI" // แก้ LINE TOKEN
String message = "Hello NodeMCU and Line";
String message2 = "FucKKKKKKKKKKKK";
//Line Notify ยังไม่รองรับภาษาไทย ดังนั้นเราสามารถแปลงข้อความเป็น utf-8 เพื่อส่งเป็นภาษาไทยได้ จาก http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/

void setup() {
Serial.begin(115200);

WiFi.mode(WIFI_STA);
// connect to wifi.
WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD);
Serial.print("connecting");

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
Serial.print(".");
delay(500);
}
Serial.println();
Serial.print("connected: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
}

void loop() {
Serial.println("Enter !");
Line_Notify(message);
Line_Notify(message2);
Serial.println();
delay(10000);
}

void Line_Notify(String message) {
WiFiClientSecure client;

if (!client.connect("notify-api.line.me", 443)) {
Serial.println("connection failed");
return;
}

String req = "";
req += "POST /api/notify HTTP/1.1\r\n";
req += "Host: notify-api.line.me\r\n";
req += "Authorization: Bearer " + String(LINE_TOKEN) + "\r\n";
req += "Cache-Control: no-cache\r\n";
req += "User-Agent: ESP8266\r\n";
req += "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
req += "Content-Length: " + String(String("message=" + message).length()) + "\r\n";
req += "\r\n";
req += "message=" + message;
Serial.println(req);
client.print(req);
delay(20);

Serial.println("-------------");
while (client.connected()) {
String line = client.readStringUntil('\n');
if (line == "\r") {
break;
}
Serial.println(line);
}
Serial.println("-------------");
}

(Permpol Thanapunnamas) #36

คอมเก่าน่าจะต้องลบ Arduino ide แล้วลงใหม่ดู


(Permpol Thanapunnamas) #37

สร้าง line token แล้วใช่ไหมครับ


(พิทวัส แว่นน้อย) #38

สร้างแล้วครับ


(Permpol Thanapunnamas) #39

ลองคั้น message กับ message2 ด้วย delay ดูครับ

Line_Notify(message);
delay(5000);
Line_Notify(message2);
delay(5000);

(พิทวัส แว่นน้อย) #40


เหมือนเดิมครับ