Upload file to esp8266


ไฟล์แบบนี้อัพโหลดเข้าบอร์ดยังไงหรอครับ ในโฟลเดอร์ไม่มีไฟล์ .ino เปล่าๆเลย

อันนี้ตัวอย่างที่ใช้กับ esp32 ครับ แค่เปลี่ยนบอร์ดก็น่าจะได้แล้วนะ