เสียบ usb เขื่อมกับ esp8266 แล้วช่อง port ไม่ขึ้นเปลี่ยนหลายสายแล้วค่ะ

เมื่อคืนงานเข้าครับ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ