ตัวอย่างการใช้งาน virtual Pin หนึ่งตัวคุมหลาย output


(Permpol Thanapunnamas) #1

อันดับแรกก็เลือก virtual pin ที่เราต้องการใช้งานก่อน

ต่อมาเลือกโหมดให้ virual pin ด้วย ว่าต้องการแบบกดติดปล่อยดับ หรือ กดหนึ่งครั้งติด กดอีกทีดับ

ตามโค้ตตัวอย่างด้านล่าง ถ้าเราการควบคุม Output อะไรก็ให้ใส่คำสั่งเพิ่มเข้าไปตามนี้ครับ

BLYNK_WRITE(V1) {
  int buttonState = param.asInt();
if(buttonState == 1){
digitalWrite(led1, high);
digitalWrite(led2, high);
}else{
digitalWrite(led1, low);
digitalWrite(led1, low);
}
}