ขึ้น WARING Library Liquid crystal _I2C CLAIMS TO RUN แก้ยังไงดีคับ

WARNING: library LiquidCrystal_I2C claims to run on avr architecture(s) and may be incompatible with your current board which runs on esp8266 architecture(s).
. Variables and constants in RAM (global, static), used 31152 / 80192 bytes (38%)
║  SEGMENT BYTES  DESCRIPTION
╠══ DATA   1540   initialized variables
╠══ RODATA  2532   constants    
╚══ BSS   27080  zeroed variables
. Instruction RAM (IRAM_ATTR, ICACHE_RAM_ATTR), used 61911 / 65536 bytes (94%)
║  SEGMENT BYTES  DESCRIPTION
╠══ ICACHE  32768  reserved space for flash instruction cache
╚══ IRAM   29143  code in IRAM  
. Code in flash (default, ICACHE_FLASH_ATTR), used 258988 / 1048576 bytes (24%)
║  SEGMENT BYTES  DESCRIPTION
╚══ IROM   258988  code in flash  
esptool.py v3.0
Serial port COM4
Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____
A fatal esptool.py error occurred: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header_

ถ่ายรูปการต่อมาให้ดูหน่อยครับขึ้นประนมขึ้นประมาณนี้ครับ ส่วนต่อผมทำตามในคลิปน่ะครับ

เอาไฟจากตรงไหนจ่ายให้ จอ LCD ครับ

อันนี้ผมลองต่อจามในคลิปน่ะครับ

ผมเลยงงๆอยู่ระดับนึงเลย ;-;

ลองดูคลิปช่วงเวลา 0:14 ครับ เขาเอาไฟจากไหนมาจ่ายให้ LCD กับ DHT22 แต่รูปที่ท่านต่อนะ มันต่อไม่ครบ ไม่มีไฟไปจ่ายให้ LCD กับ DHT22 ลองแก้ไขดูครับ ต่อวงจรให้ครบครับ

ฉันเห็นการแจ้งเตือนตั้งแต่การคอมไพล์ ก่อนที่จะอัพโหลด

WARNING: library LiquidCrystal_I2C claims to run on avr architecture(s) and may be incompatible with your current board which runs on esp8266 architecture(s).

สิ่งนี้แก้ได้โดยแก้ไขที่ไฟล์ Arduino/libraries/LiquidCrystal_I2C/library.properties ด้วยโปรแกรมแก้ไขข้อความของคุณ โดยแก้บรรทัด architectures จาก “architecture=avr” เป็น “architecture=avr,esp8266”

ส่วน error นี้

Connecting........_____....._____....._____....._____....._____....._____.....____
A fatal esptool.py error occurred: Failed to connect to ESP8266: Timed out waiting for packet header_

มันยังไม่ connect port COM4 ลองตรวจสอบสายการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ดกับคอมของคุณและเลือกบอร์ดที่ถูกต้อง

ในส่วนของการต่อวงจร แนะนำให้ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายเคเบิ้ลทุกครั้ง ถ้าคุณต่อสายผิด หลังคุณอัพโหลดและรันโปรแกรม อาจทำให้บอร์ดทำงานผิดพลาดจ่ายสัญญาณผิด Pins อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายกับ Module หรือ ตัว Chip ของคุณ