แก้ปัญหา We couldn't format the selected partition. [Error: Ox8004242d]

กระทู้ต่อเนื่องจาก

ในระหว่างการ format drive ปรากฎว่า error ไม่สามารถ format drive c ที่เก็บ system ได้ ขึ้น error แบบนี้

We couldn't format the selected partition. [Error: Ox8004242d].

สาเหตุน่าจะมาจาก ใช้งานมานาน ผมเลยแก้ปัญหาคือ ลบ Drive C ออกไปก่อนแล้ว new ใหม่ ก็ new ไม่ได้อีก เลย copy ข้อมูลทั้งหมดไว้ภายนอกก่อน แล้วลบ Drive D ออกไปด้วยเลย แล้ว new ใหม่ทั้ง คู่ ก็ปรากฎว่าทำได้