ผลการทดสอบ WiFi Manager กับ ESP8266 และ Blynk

จากการทดสอบ WiFi Manager ที่ใช้กับ ESP8266 เป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งมากครับ Blynk ไม่หลุดการเชื่อมต่อเลย แต่จะหลุดเพราะมีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้อง เท่านั้น ดังนั้น คำว่า Blynk หลุด ต้องวิเคราะห์ให้ได้ ก่อนนะครับว่า เกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ เช่นจากตาราง ทดสอบที่ผมให้ไป หรือเป็น code ที่เขียน แล้วเกิด WDT เป็น ระยะๆ

1 Like

PUYIOT October 17, 2020, 11:27pm #2

ต่อไปเราจะมาดู Serial monitor กัน โดย ใช้ Code WiFi Manager
ระหว่างวันที่ 17/10/2020 เวลา 6.34 น. - 18/10/2020 เวลา 5.44 น.
ดูว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง

วันที่ 17/10/2020

06:34:52.938 → mounting FS…
06:34:52.978 → mounted Data file system
06:34:52.978 → reading Data config file
06:34:52.978 → opened Data config file
06:34:52.978 → {“blynk_tokencenter”:“dvMJL7BFBp5AzPwsuDulhr3D14x4E”,“line_token”:“8HBPnajHUTjGoPWACom1i98WEHGeCr6jZIDFx9L7kry”}
06:34:52.978 → parsed json
06:34:53.977 → *WM: Adding parameter
06:34:53.977 → *WM:
06:34:53.977 → *WM: Adding parameter
06:34:53.977 → *WM:
06:34:53.977 → *WM: Adding parameter
06:34:53.977 → *WM: blynk_tokencenter
06:34:53.977 → *WM: Adding parameter
06:34:53.977 → *WM:
06:34:53.977 → *WM: Adding parameter
06:34:53.977 → *WM:
06:34:54.016 → *WM: Adding parameter
06:34:54.016 → *WM: line_token
06:34:55.977 → 5 4 3 2 1 0
06:35:00.977 → 192.168.1.51
06:35:00.977 →
06:35:00.977 → : เชื่อมต่อ WiFi สำเร็จ!)
06:35:03.498 → -----------------------------------
06:35:03.498 →
06:35:03.498 → local ip : 192.168.1.51
06:35:03.698 → gateway :192.168.1.1
06:35:03.807 → subnetMask :255.255.255.0
06:35:03.887 → SSID :AP NaNAa
06:35:04.007 → Password :puy180759
06:35:04.087 → -----------------------------------
06:35:04.087 → เชคว่าค่าที่บันทึกไว้ยังอยู่หรือไม่
06:35:04.127 →
06:35:04.127 → IP to String = 192.168.1.51
06:35:05.567 → *WM: freeing allocated params!

ช่วงเวลานี้. Node MCU Esp8266 เริ่มทำงาน โดยการอ่านค่าข้อมูลเดิมที่เราบันทึกการตั้งค่าเอาไว้ก่อนหน้านี้ จากนั้นก็ เชื่อมต่อ SSID + Password เมื่อเชีือมต่อ WiFi ได้ ก็จะได้รับการแจก IP ซึ่งจากตัวอย่าง จะได้ IP คือ 192168.1.51

06:35:05.943 → 192.168.1.51
06:35:07.767 → 192.168.1.51
06:35:08.293 → 192.168.1.51
06:35:08.827 → 192.168.1.51
06:35:09.347 → 192.168.1.51
06:35:09.867 → 192.168.1.51
06:35:10.387 → 192.168.1.51
06:35:10.908 → 192.168.1.51
06:35:11.428 → 192.168.1.51
06:35:11.947 → 192.168.1.51
06:35:12.467 → 192.168.1.51
06:35:12.987 → 192.168.1.51
06:35:13.508 → 192.168.1.51
06:35:14.028 → 192.168.1.51
06:35:14.548 → 192.168.1.51
06:35:15.067 → 192.168.1.51
06:35:15.587 → 192.168.1.51
06:35:16.147 → 192.168.1.51
06:35:16.669 → 192.168.1.51
06:35:17.187 → 192.168.1.51
06:35:17.708 → 192.168.1.51
06:35:18.228 → 192.168.1.51
06:35:18.748 → 192.168.1.51
06:35:19.267 → 192.168.1.51
06:35:19.787 → 192.168.1.51
06:35:20.307 → 192.168.1.51
06:35:20.827 → 192.168.1.51
06:35:21.347 → 192.168.1.51
06:35:21.868 → 192.168.1.51
06:35:22.387 → 192.168.1.51
06:35:22.908 → 192.168.1.51
06:35:23.427 → 192.168.1.51
06:35:23.947 → 192.168.1.51
06:35:24.467 → 192.168.1.51
06:35:25.027 → 192.168.1.51
06:35:25.544 → 192.168.1.51
06:35:26.068 → 192.168.1.51
06:35:26.587 → 192.168.1.51
06:35:27.108 → 192.168.1.51
06:35:27.627 → 192.168.1.51
06:35:28.147 → 192.168.1.51
06:35:28.668 → 192.168.1.51
06:35:29.187 → 192.168.1.51
06:35:29.708 → 192.168.1.51
06:35:30.227 → 192.168.1.51
06:35:30.748 → 192.168.1.51
06:35:31.267 → 192.168.1.51
06:35:31.786 → 192.168.1.51
06:35:32.307 → 192.168.1.51
06:35:32.827 → 192.168.1.51
06:35:33.387 → 192.168.1.51
06:35:33.908 → 192.168.1.51
06:35:34.427 → 192.168.1.51

ช่วงนี้ Blynk กำลังเชื่อมต่อ Server ส่วน IP ที่แสดงออกมา เป็นการเขียน Serial.print ดักเอาไว้เพื่อ ยืนยันว่า ในขณะที่ Blynk กำลังเชื่อมต่อ Server WiFi ไม่หลุด เพราะถ้าหลุด IP จะเป็น 0.0.0.0 (สาเหตุอาจจะ Internet หลุด หรือตัวอุปกรณ์ ไม่จ่าย IP ออกมา)

06:35:34.778 → Device_1sent :10
06:35:34.858 → Device_2sent :20
06:35:34.977 → Device_3sent :30
06:35:35.057 → Device_4sent :40
06:35:35.177 → Device_5sent :50
06:35:35.257 → Device_6sent :60
06:35:35.377 → Device_7sent :70
06:35:35.457 → Device_8sent :80
06:35:35.577 → Device_9sent :90
06:35:35.657 → Device_10sent :100

ช่วงนี้เมื่อ Blynk เชื่อมต่อ Server ได้ ก็จะให้ทำคำสั่งต่างๆ ตามที่เราเขียน

วันที่ 18/10/2020

08:47:38.307 → 192.168.1.51
08:47:46.197 → 192.168.1.51
08:47:46.717 → 192.168.1.51
08:47:47.262 → 192.168.1.51
08:47:47.768 → 192.168.1.51
08:47:50.038 → 192.168.1.51
08:47:50.556 → 192.168.1.51
08:47:51.094 → 192.168.1.51
08:47:51.603 → 192.168.1.51
08:47:52.134 → 192.168.1.51
08:47:52.648 → 192.168.1.51
08:47:53.167 → 192.168.1.51
08:47:53.687 → 192.168.1.51
08:47:54.218 → 192.168.1.51
08:47:54.737 → 192.168.1.51
08:47:55.248 → 192.168.1.51
08:47:55.793 → 192.168.1.51
08:47:56.297 → 192.168.1.51
08:47:56.817 → 192.168.1.51
08:47:57.351 → 192.168.1.51
08:47:57.891 → 192.168.1.51
08:47:58.397 → 192.168.1.51
08:47:58.907 → 192.168.1.51
08:47:59.457 → 192.168.1.51
08:47:59.978 → 192.168.1.51
08:48:00.490 → 192.168.1.51
08:48:01.004 → 192.168.1.51
08:48:01.547 → 192.168.1.51
08:48:02.067 → 192.168.1.51
08:48:02.589 → 192.168.1.51
08:48:03.087 → 192.168.1.51
08:48:03.607 → 192.168.1.51
08:48:04.167 → 192.168.1.51

ช่วงนี้ Blynk หลุดการเชื่อมต่อ และกำลังพยายามเชื่อมต่อ Server ให้ได้ ส่วน IP ที่แสดงออกมา เป็นการเขียน Serial.print ดักเอาไว้เพื่อ ยืนยันว่า ในขณะที่ Blynk กำลังเชื่อมต่อ Server WiFi ไม่หลุด เพราะถ้าหลุด IP จะเป็น 0.0.0.0 (สาเหตุอาจจะ Internet หลุด หรือตัวอุปกรณ์ ไม่จ่าย IP ออกมา)

08:48:04.488 → Device_1sent :10
08:48:04.607 → Device_2sent :20
08:48:04.687 → Device_3sent :30
08:48:04.807 → Device_4sent :40
08:48:04.887 → Device_5sent :50
08:48:05.007 → Device_6sent :60
08:48:05.087 → Device_7sent :70
08:48:05.207 → Device_8sent :80
08:48:05.287 → Device_9sent :90
08:48:05.407 → Device_10sent :100

ช่วงนี้เมื่อ Blynk เชื่อมต่อ Server ได้ ก็จะให้ทำคำสั่งต่างๆ ตามที่เราเขียน

14:25:14.757 → 192.168.1.51
14:25:21.946 → 192.168.1.51
14:25:22.437 → 192.168.1.51
14:25:22.957 → 192.168.1.51
14:25:23.517 → 192.168.1.51
14:25:24.007 → 192.168.1.51
14:25:24.527 → 192.168.1.51
14:25:25.047 → 192.168.1.51
14:25:25.607 → 192.168.1.51
14:25:26.127 → 192.168.1.51
14:25:26.647 → 192.168.1.51
14:25:27.137 → 192.168.1.51
14:25:27.697 → 192.168.1.51
14:25:28.217 → 192.168.1.51
14:25:28.707 → 192.168.1.51
14:25:29.227 → 192.168.1.51
14:25:29.786 → 192.168.1.51
14:25:30.308 → 192.168.1.51
14:25:30.828 → 192.168.1.51
14:25:31.347 → 192.168.1.51
14:25:31.867 → 192.168.1.51
14:25:32.387 → 192.168.1.51
14:25:32.907 → 192.168.1.51
14:25:33.427 → 192.168.1.51
14:25:33.938 → 192.168.1.51
14:25:34.457 → 192.168.1.51

ช่วงนี้ Blynk หลุดการเชื่อมต่อ และกำลังพยายามเชื่อมต่อ Server ให้ได้ ส่วน IP ที่แสดงออกมา เป็นการเขียน Serial.print ดักเอาไว้เพื่อ ยืนยันว่า ในขณะที่ Blynk กำลังเชื่อมต่อ Server WiFi ไม่หลุด เพราะถ้าหลุด IP จะเป็น 0.0.0.0 (สาเหตุอาจจะ Internet หลุด หรือตัวอุปกรณ์ ไม่จ่าย IP ออกมา)

14:25:34.857 → Device_1sent :10
14:25:34.977 → Device_2sent :20
14:25:35.057 → Device_3sent :30
14:25:35.177 → Device_4sent :40
14:25:35.257 → Device_5sent :50
14:25:35.378 → Device_6sent :60
14:25:35.458 → Device_7sent :70
14:25:35.578 → Device_8sent :80
14:25:35.657 → Device_9sent :90
14:25:35.778 → Device_10sent :100
21:30:27.427 → 192.168.1.51
21:30:29.708 → 192.168.1.51
21:30:30.228 → 192.168.1.51
21:30:30.748 → 192.168.1.51
21:30:31.267 → 192.168.1.51
21:30:31.787 → 192.168.1.51
21:30:32.298 → 192.168.1.51
21:30:32.817 → 192.168.1.51
21:30:33.337 → 192.168.1.51
21:30:33.857 → 192.168.1.51
21:30:34.417 → 192.168.1.51
21:30:34.938 → 192.168.1.51
21:30:35.258 → Device_1sent :10
21:30:35.377 → Device_2sent :20
21:30:35.457 → Device_3sent :30
21:30:35.578 → Device_4sent :40
21:30:35.657 → Device_5sent :50
21:30:35.777 → Device_6sent :60
21:30:35.857 → Device_7sent :70
21:30:35.977 → Device_8sent :80
21:30:36.097 → Device_9sent :90
21:30:36.177 → Device_10sent :100

ช่วงนี้เมื่อ Blynk เชื่อมต่อ Server ได้ ก็จะให้ทำคำสั่งต่างๆ ตามที่เราเขียน

จาก 1 วันที่ทดสอบ ( 17/10/2020 เวลา 6.34 น. - 18/10/2020 เวลา 5.44 น.)

ผลปรากฎว่า

  1. ระบบ ไม่มีการ Restart
  2. Blynk หลุดการเชื่อมต่อ 2 ครั้ง (สาเหตุอาจจะ Internet หลุด หรือตัวอุปกรณ์ ไม่จ่าย IP ออกมา)

1

1

11167 (ธีรพล สุภวาร) January 6, 2021, 1:37pm #3

รบกวนขอโค๊ด wifimanager หน่อยได้มั้ยครับ ของ esp8266 v3

PUYIOT January 6, 2021, 2:59pm #4

https://eleceasy.com/t/esp32-1-config-wifi-lcd1602-pb10-relay10-line-notify-blynk/4963/7

ดูหัวข้อ​ ที่เป็น​ esp8266.ครับ​ ผมเปลี่ยนจาก.WiFimanager.เป็น​ iotwebconf. ครับ