ใส่โค้ตแจ้งเตือนผ่านไลน์ แล้วทำให้ wifi หลุด

ขอช่วยหน่อยครับผมจะทําให้แจ้งเตือนทางไลน์ โหมดความชื้นแจ้งเตือนได้แล้วแต่โหมดตั้งเวลาไม่รู้เป็นไร
เมือครบเงื่อนไขมันไม่แจ้งเตือนและบอร์ดจะWiFiหลุดlสลับกับconnect แต่เมื่อนําโค้ดของแจ้งเตือนทางไลน์ใช้งานได้ปกติWiFiไม่หลุด
โค้ดที่ผมใช้

//#include <SimpleTimer.h>
#include <TridentTD_LineNotify.h>
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
int sensorValue = 0; //ตัวแปรค่า Analog
int outputValue = 0;  // ตัวแปรสำหรับ Map เพื่อคิด %
const int analogInPin = A0;
char auth[] = " 5P9n_RZO42xfyhVN58c9mPlogQyRRSEc";
char ssid[] = "iPhone";
char pass[] = "12345678";
int led = D0;
int t_slider = 0;
int buton = 0;
int one = D4;
int manul = 0;
char sever[] = "oasiskit.com";
int port = 8080;
bool lock1 = false; // ล็อกคําสั่งปั๊มนํ้าทํางาน
bool lock2 = false;// ล็อกคําสั่งปั๊มนํ้าหยุดทํางาน
bool lock3 = false;// ล็อกคําสั่งtimer
bool lock4 = false;// ล็อกคําสั่งtimer
#define LINE_TOKEN "y348hPh9EzC3A5SF71V0hgxAYj2uQjb1Tfg7y8ARe1u"

BLYNK_WRITE(V4)
{
 manul = param.asInt();
 digitalWrite(led,0);
 }


BLYNK_WRITE(V1) 
{
 t_slider = param.asInt();
 Blynk.virtualWrite(V7, t_slider);
 delay(100);
}


BLYNK_WRITE(V2)
{
 buton = param.asInt();
 digitalWrite(led,0);
 }

BLYNK_WRITE(V3)
{
  if (param.asInt() == 0)
  {digitalWrite(led, 1);
   if (lock3 == false){LINE.notify("ครบเวลากําหนดปั๊มนํ้าทํางาน");
     lock3 = true;}}
   else {
    lock3 = false;
   }
 
  if (param.asInt() == 1) 
  {digitalWrite(led, 0);}
  
 
}
  
  BLYNK_CONNECTED() {
 Blynk.syncAll();
 digitalWrite(one,HIGH);
  }

void setup() 
{
Blynk.begin(auth, ssid, pass,"oasiskit.com", 8080);
pinMode(led, OUTPUT);
Serial.begin(9600);
pinMode(one,OUTPUT);
 LINE.setToken(LINE_TOKEN);
}void loop() 
{
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);
  Blynk.virtualWrite(V0, outputValue);
 
 if (buton == 1) {
   if (outputValue < t_slider)
      {digitalWrite(led, 1);
      if(lock1 == false){
       LINE.notify("ความชื้นตํ่ากว่ากําหนดปั๊มนํ้าจึงทํางาน");
      lock1 = true; }}
      else
  {
   lock1 = false;
  }

   if (outputValue > t_slider)
     {digitalWrite(led,0);
     if(lock2 == false){
     LINE.notify("ความชื้นเกินกําหนดปั๊มนํ้าหยุดทํางาน");
     lock2 = true;}}
   else{
  lock2 = false;
 }}


  if (manul == 1){
    digitalWrite(led, 1);}
  
 
  Blynk.run();
}

ตั้งหัวข้อกระทู้ให้หน่อยครับ
1.คำถาม หรือปัญหา คืออะไร
2.ในส่วนที่สองจะเป็นรายละเอียดหรือ เนื้อหา ที่ขยายความออกมา

ได้ไหมคับแบบนี้

ผมแนะนำควรตั้งแบบนี้นะครับ

ใส่โค้ตแจ้งเตือนผ่านไลน์ แล้วทำให้ wifi หลุด

แก้แล้วคับ

โปรดช่วยแก้ปัญหาให้ผมหน่อยคับ

serial print ออกมาดูครับว่ามันขึ้นว่าไร

ให้พริ้นตรงไหนคับ

ตอนมันรันอยู่อะครับ

เหมือนมันรีเซ็ตตัวเอง

ใส่ delay เข้าไปใน loop หน่อยครับ

void loop() 
{
 sensorValue = analogRead(analogInPin);
 outputValue = map(sensorValue, 0, 1023, 100, 0);
  Blynk.virtualWrite(V0, outputValue);
 
 if (buton == 1) {
   if (outputValue < t_slider)
      {digitalWrite(led, 1);
      if(lock1 == false){
       LINE.notify("ความชื้นตํ่ากว่ากําหนดปั๊มนํ้าจึงทํางาน");
       delay(100);
      lock1 = true; }}
      else
  {
   lock1 = false;
  }

   if (outputValue > t_slider)
     {digitalWrite(led,0);
     if(lock2 == false){
     LINE.notify("ความชื้นเกินกําหนดปั๊มนํ้าหยุดทํางาน");
     delay(100);
     lock2 = true;}}
   else{
  lock2 = false;
 }}


  if (manul == 1){
    digitalWrite(led, 1);}
  
 
  Blynk.run();
delay(100);
}

หลัง line ตรงนี้ก็ควรใส่ด้วยครับ


เวลาเข้าโหมดตั้งเวลามันรีเซ็ตตัวเองตลอด

ลองลดคำให้เหลือแค่ ความชื้น ดูครับ ทุกจุดเลยนะ

ยังรีเซ็ตตัวเองคับมันแจ้งเตือนนะแต่มันรีเซ็ตตัวเอง
แต่ถ้าเอาตรงนี้

 if (lock3 == false){LINE.notify("ครบเวลากําหนดปั๊มนํ้าทํางาน");
     lock3 = true;}}
   else {
    lock3 = false;
   }

ออกคือปกตินะ

ผมว่าลองจัด รูปแบบ ให้ดีๆ ก่อนนะครับ มันมองยากขีดปีกกาติดกันเยอะเลย

ถ้าขี้เกียจจัดก็ใช้ ตัวช่วยจัดก็ได้

ผมว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้อ่ะครับ เรากำหนด รับเป็น 0 ซึ่งปกติมันก็เริ่มเป็น 0 อยู่แล้ว มันก็ส่ง line รัวๆ เลย ไม่รีเซตก็แปลกละครับ

ต้องแก้ยังไงคับ

ควรเขียนแบบนี้ครับ