ติดตั้ง XRDP (Remote Desktop) บน Ubuntu 20.04 อย่างง่าย

สำหรับใครที่มี web server อยู่แล้วต้องการ remote desktop เข้าไป

sudo apt-get install xrdp

Output
ภาพ

sudo apt-get update

Output
ภาพ

sudo apt-get install mate-core mate-desktop-environment mate-notification-daemon

Output
ภาพ

sudo sed -i.bak '/fi/a #xrdp multiple users configuration \n mate-session \n' /etc/xrdp/startwm.sh

Output
ภาพ

sudo ufw allow 3389/tcp

Output

ภาพ

มาลอง Remote กันดูว่าได้ไหม

ภาพ

ใส่ root และ รหัสผ่านของเรา อันเดียวกับ ssh

เรียบร้อย

สำหรับการตรวจสอบสถานะว่า XRDP พร้อมทำงานหรือไม่

sudo systemctl status xrdp