เคยเกือบถูกฟ้อง โดยแบรนด์ที่เขารักที่สุด รังสรรค์ จันทร์วรวิทย์ ราชา Zippo เมืองไทย สุดยอดจริง ๆ

เคยเกือบถูกฟ้อง โดยแบรนด์ที่เขารักที่สุด และไม่ท้อ สู้อยู่หลายปี จนสุดท้าย เป็นเจ้าแห่ง zippo แห่งเมืองไทย

ZERO TO HERO EP 55: รังสรรค์ จันทร์วรวิทย์ ราชา Zippo เมืองไทย

free
hit counter