สอบถามการต่อ คีย์แพด 4x4 กับ LCD ครับค่อยังไง

สอบถามการต่อ คีย์แพด 4x4 กับ LCD ครับค่อยังไง

ลองดูอันนี้