ดัชนีชี้วัด ประสิทธิภาพเว็บไซต์ เดือนกุมภาพันธ์ 63 ใน Google Search

เห็นตัวเลขแล้วก็ชื่นใจครับ ที่แห่งนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆ และหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเหล่า Maker ผู้กล้าทุกคน จากรุ่น สู่รุ่น (ยังกับเกมส์ยังไง ยังงั้น 555)


อ้างอิง