ผมต้องการส่งค่าจะ arduino uno ขึ้นแอพ blynk ครับ


(Jiraphat Jamprasert) #1

ตอนนี้ arduino uno r3 มี NB IOT True ทำให้สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ครับ แต่ผมต้องการทราบว่า ้ราจะต้องเขียนโค้คอย่างไงให้สามารถใช้งานรวมกับแอพ Blynk ได้ครับ (ตอนนี้ลองเทสส่งค่าขึ้น IoTtweet ได้แล้ว)

#include "True_NB_bc95.h"
#include <AltSoftSerial.h>

AltSoftSerial Serial2;

True_NB_bc95 modem;

String userid = "XXXXXXX";    /*IoTtweet account user ID (6 digits, included zero pre-fix)*/
String key = "XXXXXXX";          /*IoTtweet registered device key in "MY IOT Garage"*/
float data0, data1, data2, data3;         /*Your sending data variable.*/
String private_tweet = "TRUE NB-IoT";       /*Your private tweet meassage to dashboard*/
String public_tweet = "Hello IoTtweet";      /*Your public tweet message to dashboard*/

long start = 0;
char sock[] = "0\0";

void setup() {
 
 Serial.begin(9600);
 Serial2.begin(9600);
 
 delay(3000);
 
 Serial.println("Starting...");
 
 modem.init(Serial2);
 modem.initModem();
 
 Serial.println( "IMEI = " + modem.getIMEI() );
 Serial.println( "IMSI = " + modem.getIMSI() );
 
 while (!modem.register_network());
 delay(1000);
 
 Serial.println( modem.check_ipaddr() );
 modem.create_UDP_socket( 4700, sock);
 
}

void loop() {
 if (millis() - start > 10000) {
  start = millis();

  /* Example data generating */
   data0 = random(20,80);
   data1 = random(30,70);
   data2 = random(40,60);
   data3 = random(50,55);

  /* Send data to IoTtweet dashboard */
  modem.WriteDashboardIoTtweet(userid, key, data0, data1, data2, data3, private_tweet, public_tweet);
 }
}

code สุ่มตัวเลขขึ้น IoTtweet ครับ


(Permpol Thanapunnamas) #2

เวลาเอาโค้ตมาวางทำให้เป็นฟอร์มด้วยนะครับ จะได้ดูง่ายขึ้น


(Permpol Thanapunnamas) #3

ลงไลเบอรี่ของ blynk ก่อนจากนั้นลองทำตามนี้แอดโค้ตเพิ่มเติมเข้าไปกับของเราครับ


(Jiraphat Jamprasert) #4

ทำเหมือนกับ nodemcu หมดทุกอย่างเลยใช้ไหมครับ แต่ผมไม่ทราบว่าโค้คขึ้นต้นยังไงครับ พอจะมีโค้คตัวอย่างไหมครับ


(Oam Chaiyapat) #5(Permpol Thanapunnamas) #6

ลองอ่านกระทู้ในนี้ดูก่อนก็ได้ครับมีตัวอย่างอยู่ น่าจะพอเข้าใจบาง ไม่เข้าก็ถามอีกทีครับ