สอบถามการเขียน Arduino เกียวกับสวิตช์ครับ

1.คือผมต้องการเขียนคำในArduinoสั่งประมาณว่าถ้ากดปุ่มหนี่งครั้งจะเพิ่มค่า+1 (สมมุติว่ามีค่าอยู่95กดหนึ่งครั่งจะเพิ่มค่าเป็น96) ผมต้องการทำทั้งเพิ่มและลดไม่ทราบว่าผมต้องเขียนอย่างไรบ้างครับ

2.แล้วต้องใช่สวิตช์แบบไหนครับแล้วต่ออย่างไรคือผมหาข้อมูลแล้วงงๆอะครับ

:pray:

อันนี้ตัวอย่างครับหลักการเหมือนกับที่ต้องการ

ลองตัดส่วนที่เป็นการแสดง 7-segment ออกก่อนแล้วแสดงเป็น serial print แทน

1 Like