Blynk bridge เชื่อมต่อ2บอร์ด

สมมติว่า ผมต้องการรับค่าเซ็นเซอร์จับวัตถุ จากบอร์ด 1 แล้วนำค่าไป ใช้ใน if ของบอร์ดที่2 ต้องทำยังไงครับ
ปล. ทั้ง2บอร์ด เชื่อมBlynk โปรเจคเดียวกัน

แล้วต้องการเชื่อมต่อกันแบบไหน ไร้สายรึว่ามีสาย

ไร้สายครับ ผ่านBlynk

ดูตัวอย่างนี้ครับ

คือผมจะให้เซ็นเซอร์ จากบอร์ด 1 ไปควบคุม มอเตอร์ในบอร์ด2อะครับ ดูตัวอย่างนี่แล้วก็ยังไม่เข้าใจ

มันบอกคือการส่งค่าด้วยคำสั่ง bridge1 ซึ่ง bridge1 ก็คือ บอร์ดแรกหรือ ที่เราเจน token ไว้ให้มันก่อนแล้ว

ถ้าไม่เข้าใจก็ง่ายๆ ลองเอา โค้ต 2 ชุดนี้ใส่บอร์ด ดู เจนโทเคนให้มันด้วย แล้วดูว่ามันส่งค่าอะไรมาบ้าง