สอบถามเกี่ยวกับ blynk ควบคุมมอเตอร์ (esp32+relay)

อยากทราบการใช้ virtual pin ครับ เนื่องจากผมทำโปรเจคจบเกี่ยวกับรถตัดหญ้าควบคุมผ่าน blynk ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน4ตัว โดยใช้ relay ครับ
อยากสอบถามว่า ผมจะทำอย่างไรในการควบคุมrelay 4 ตัวพร้อมกันในการกดปุ่ม button 1ตัว

ลองอ่านตัวอย่างนี้ดูครับ

ลองเขียนดูก่อนติดตรงไหนเอาโค้ตมาดูกันครับ