แอพ blynk ไม่เชื่อมต่อกับ esp8266 ครับ รบกวนพี่ๆ สอนหน่อยครับพี่งหัดทำครับ

วางโค้ตมาหน่อยครับ

#define BLYNK_PRINT Serial

#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.
// Go to the Project Settings (nut icon).
char auth[] = “N5QxAEfaloF19zsj1dKIGstMkC0kFLzP”;

// Your WiFi credentials.
// Set password to “” for open networks.
char ssid[] = “aisfibre_Yusree_5G”;
char pass[] = “y0856712578”;

void setup()
{
// Debug console
Serial.begin(9600);

Blynk.begin(auth, ssid, pass);
}

void loop()
{
Blynk.run();
}

เริ่มจากกระทู้นี้ครับ โค้ตวิ่งไป blynk หลัก ไม่ใช่ที่แจก

ทำตามนี้แล้วครับก่อนหน้านี้ ครับยังไม่ได้ ครับ

ขอโค้ตล่าสุดกับหน้า serial ด้วยครับ

โค้ตเดิมครับที่ผมส่งครับ

อ่านที่ตอบไปครับ ตรงนี้ต้องเปลี่ยน

เปลี่ยนเป็นอะไรครับตรงนั้น

อ่านกระทู้ที่ให้ไปได้ใจความว่าอะไรบ้างครับ

ได้หรือยังครับ