แอพ Blynk ไม่ online แก้ไขยังไงคะ

ป่าวค่ะ
ใช้ต่อกับคอม ค่ะ

รู้สึกว่า สเปค Arduino MEGA ตัวนี้จะไม่มี wifi ในตัวมาด้วยรึป่าวครับ

ใช่ค่ะ ก็เลย งงว่าพี่ให้ใช้ WiFi ทำไม กะว่าจะถามตั้งเเต่เเรกเเล้ว เเต่ก็กลัวว่าตัวเอง ไม่เข้าใจอะไรรึป่าว ยังไม่ค่อยเข้าใจ โคดเท่าไหร่

จริงๆ เราควรบอกสเปค บอร์ดที่ใช้มาให้ด้วยนะครับ เพราะห์เวลาวิเคราะห์ บอร์ดคนละตัวก็จะไปคลละคำตอบ

ค่ะ ขอโทษทีนะคะ

ถ้าจะเชื่อม blynk แบบ wifi ต้องต่อลักษณะนี้ครับ

ทำไมถึงเลือกใช้ ไลบารี่ตัวนี้ครับ แล้วโจทย์ของโปรเจ็คนี้คืออะไร ? ต้องการเชื่อมต่อกับ blynk ยังไง

คือหนูไปดูในคลิปเขาใช้โคดของเว็บนี้ค่ะ เเต่พอทำตามเเล้วมันรันเเล้วเเอพBlynk มัน offline

คือโจทของโปรเจคนี้คือหนู ใช้เเอพBlynk เเสดงค่า อุณหภูมิเเละความชื้น ผ่านเเอพ โดยใช้บอร์ด Mega ค่ะ

วางลิ้งค์ที่มาให้หน่อยครับ

https://examples.blynk.cc/?board=Arduino%20Mega%202560&shield=Serial%20or%20USB&example=More%2FDHT11

ใน app เลือกเป็น usb รึยังครับ

เลือกเเล้วค่ะ

ลองโค้ตนี้ดู

#define BLYNK_PRINT Serial1

#include <BlynkSimpleStream.h>

#include <DHT.h>

#include <WiFi.h>

// You should get Auth Token in the Blynk App.

// Go to the Project Settings (nut icon).

char auth[] = "i01n0__NjU3B6eXvTyv78XCmAIPJezKn";

#define DHTPIN 2     // What digital pin we're connected to

// Uncomment whatever type you're using!

#define DHTTYPE DHT11   // DHT 11

//#define DHTTYPE DHT22  // DHT 22, AM2302, AM2321

//#define DHTTYPE DHT21  // DHT 21, AM2301

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);

BlynkTimer timer;

// This function sends Arduino's up time every second to Virtual Pin (5).

// In the app, Widget's reading frequency should be set to PUSH. This means

// that you define how often to send data to Blynk App.

void sendSensor()

{

 float h = dht.readHumidity();

 float t = dht.readTemperature(); // or dht.readTemperature(true) for Fahrenheit

 if (isnan(h) || isnan(t)) {

  Serial1.println("Failed to read from DHT sensor!");

  return;

 }

 // You can send any value at any time.

 // Please don't send more that 10 values per second.

 Blynk.virtualWrite(V5, h);

 Blynk.virtualWrite(V6, t);

}

void setup()

{

  // Debug console

 Serial1.begin(9600);

 // Blynk will work through Serial

 // Do not read or write this serial manually in your sketch

 Serial.begin(9600);

 Blynk.begin(Serial, auth);

 dht.begin();

 // Setup a function to be called every second

 timer.setInterval(1000L, sendSensor);

}

void loop()

{

 Blynk.run();

 timer.run();

}

หน้า แอพตั้งอะไรไว้บ้าง ขอดูหน่อย ตอนนี้มันส่งขาถึงกันไหม

โคดโหลดได้ค่ะ เเต่เเอพขึ้นoffline

ทำตามนี้ครับ

On Windows

Open cmd.exe (you may need to “Run as Administrator”)
Navigate to scripts folder:

cd C:\...\libraries\Blynk\scripts

ลืมใส่ cd ครับ

image