แอพ Blynk ขึ้น Wasn’t online yet

นี่คือโค้ดที่ใช่คะ


2

ตัวอย่างครับ