กำลังทดลองการใช้ blynk ปิด เปิด LED แต่ blynk wasn't online yet ต้องทำยังไงคะ

กำลังทดลองกานใช้ blynk ปิด เปืด LED แต่ blynk ขึ้น wasn't online yet ต้องทำยังไงขะ

#define BLYNK_PRINT Serial
int pin =(16);
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
char auth[] = "32dd6b7ffbe24389a9d3f6e419774196";
char ssid[] = "vivo 1806";
char pass[] = "12345678";
void setup() {
Serial.begin(115200);
 Blynk.begin(auth, ssid, pass,");
}
void loop() {
 Blynk.run();
}

ย้ายข้อมูลไปรวมกันที่นี้ครับ

เพิ่ม

Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk

ไว้ท้ายสุดของ void setup() {};

โค้ตที่ใช้ดูจากไหนมาครับ

สงสัยตรงไหนถามได้เลยนะครับ พี่ยินดีตอบทุกคำถาม แต่ขอฝากเรื่อง รายละเอียด ของคำถามด้วย อยากให้มีองค์ประกอบที่ครบ เช่น

หัวข้อคำถาม = ประเด็นสำคัญคือ?

เนื้อหา = ลายละเอียดที่แตกออกมาจาก หัวข้อเพื่อให้ผู้ตอบเข้าใจในคำถามมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ใช่เอาหัวข้อมาใส่ในลายละเอียด นะครับ เช่น ใส่รูป แอพ โค้ต และ ดีบัค error เพื่อให้เห็นภาพ

ที่สำคัญเรียบเรียงให้ดีก่อนถามครับ เดียวน้องจะสับสนเอง นี้แหละครับถึงไม่อยากใช้ facebook ตอบ ฝากไว้ด้วยครับ

https://medium.com/@visitwnk/ใส่ใจ-7-เตรียมความพร้อมก่อนการใช้-blynk-app-1ab60aa1b9e9

ทำตามที่บอกไปครับ

ยังใช้ไม่ได้ข่ะ

ขอโค้ตที่ใช้ และแคปหน้า login มาดูหน่อยครับว่าใช้ของอะไรอยู่

แบบนี้ครับ

ปัญหาของของน้องมีสองข้อคือ

1.ถ้าน้องใช้ gmail อยู่แสดงว่าน้องใส่ email login ผิด token key ไม่สามาถส่งไปหาน้องได้
วิธีแก้ปัญหาคือ copy token keys จากหน้าแอพ

image

2.น้องใช้ server ของ eleceasy แต่โค้ต วิ่งไปเรียก blynk server หลัก ทำให้ไม่สามารถ online app ได้ครับ
วิธีแก้ อ่านนี้

ลอง token ให่มแล้วยังไม้เชื่อมต่อ

แคป error กับ code ที่ใช้มาดูครับ

code ไม่ error ข่ะ แต่มันไม่เชื่อม blynk

#define BLYNK_PRINT Serial
int pin =(16);
#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
char auth[] = "82e4fb076ff244bebdd6c2458ab09e69";
char ssid[] = "vivo 1806";
char pass[] = "12345678";
void setup() {
 pinMode(pin,OUTPUT);
 pinMode(pin,LOW);
Blynk.connect();
Serial.begin(115200);
//Blynk.begin("auth, ssid, pass",);
}
void loop() {
 Blynk.run();
}

เชื่อมต่อได้แล้วข่ะ แต่ต้องได้กับไปใช้ server ของ blynkเหมือนเดีมแต่ energy น้อยมากมีวัทีเนะนำไหมขะ

น้องต้องเอาโค้ตชุดนี้เป็นเกณฑ์ครับ แล้วค่อยแก้ token keys จาก app ที่ได้จาก server oasiskit.com

อ่านบทความที่มีให้ด้วยครับ อ่านซ้ำๆ น้องจะเข้าใจมากขึ้น

#define BLYNK_PRINT Serial 
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>
#define D0 13
#define D1 10

char auth[] = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"; //Token key
char server[] = "oasiskit.com";
char ssid[] = "XXXXXXXX";
char pass[] = "XXXXXXXX";
int port = 8080;
char led1 = D0;
char led2 = D1;

void setup() {
 Serial.begin(115200);
 Serial.println("กำลังเชื่อมต่อไปที่ Blynk Server");
 pinMode(D0, OUTPUT); //กำหนดโหมด ว่าเป็น INPUT หรือ OUTPUT
 pinMode(D1, OUTPUT);
 WiFi.begin(ssid, pass); //เชื่อมต่อ WiFi
 Blynk.config(auth, server, port); //กำหนด Token key , ชื่อ Server และ port
 Blynk.connect(); //เชื่อมต่อไปยัง Blynk
}

BLYNK_CONNECTED() { // ฟังก์ชันนี้ทำงานเมื่อต่อ Blynk ได้ 
 Serial.println("App Blynk ทำงาน!");
}

void loop() {
 
 Blynk.run();


}

@theo แก้หัวข้อกระทู้ให้ถูกต้องให้หน่อยนะครับ

กำลังทดลองกานใช้ใช้ blynk ปิด เปืด :x:

จะลองดูนะขะ

เชื่อมต่อได้แล้วนะขะ ขอบคຸนมากข่ะ # หลวงพะบาง /ลาว

สรุปให้หน่อยครับว่าทำอะไรไปบ้างถึงทำได้ แล้วปัญหาจริงๆ คืออะไร