ผมมีปัญหาการเชื่อมต่อBlynkครับ


ผมมีปัญหาเกี่ยวกับแอพBlynk กับ Esp8266ครับ ผมปล่อยฮอสปอตให้มันแล้วมันก็เชื่อมแล้วแต่พอเข้าไปที่แอพBlynkมันขึ้นแบบนี้อะครับ

ใส่ชื่อ/รหัสไวไฟไม่ถูกต้องหรือป่าวครับ พิมใหญ่พิมเล็กเช็คให้ดี

เช็คแล้วครับถูกต้องหมดเลยครับ โทเค่น ก็ถูกครับ

งั้นรอผู้รู้ครับ ตอนที่ผมเจอคือชื่อไม่ถูก
// ECT นี่เด็กพระจอมป่ะนี่

ลองดูกระทู้นี้

ขอบคุณครับ ตอนนี้เชื่อต่อกับแอพได้ละครับ มีปัญหาอีกอย่างครับ มันบังคับแล้วมอร์เตอร์ไม่ขยับเลยครับ

โค๊ดครับ
//ESP8266 Blynk Joystick Car
#define BLYNK_PRINT Serial
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <BlynkSimpleEsp8266.h>

#define RightMotorforward D5 //14
#define RightMotorbackward D6 //12
#define leftMotorforward D7 //13
#define leftMotorbackward D8 //15

char auth[] = “8n8W65leR0Wx-nO2pQv_f8gzCdHbihj0”; //Blynk Authentication Token
char server[] = “49.229.108.138”;
char ssid[] = “ROBOT”; //WIFI Name
char pass[] = “12345678”; //WIFI Password
int port = 8080;
int minRange = 312;
int maxRange = 712;

int minspeed = 450;
int maxspeed = 1020;
int nospeed = 0;

void moveControl(int x, int y)
{
//Move Forward
if(y >= maxRange && x >= minRange && x<= maxRange)
{
analogWrite(RightMotorbackward,0);
analogWrite(leftMotorbackward,0);
analogWrite(RightMotorforward, 150);
analogWrite(leftMotorforward , 150);
}

//Move Forward Right
else if(x >= maxRange && y >= maxRange)
{
analogWrite(RightMotorbackward, 0);
analogWrite(leftMotorbackward,0);
analogWrite(RightMotorforward,100);
analogWrite(leftMotorforward ,150);
}

//Move Forward Left
else if(x <= minRange && y >= maxRange)
{
analogWrite(RightMotorbackward,0);
analogWrite(leftMotorbackward,0);
analogWrite(RightMotorforward,150);
analogWrite(leftMotorforward ,100);
}

//No Move
else if(y < maxRange && y > minRange && x < maxRange && x > minRange)
{
analogWrite(RightMotorforward,0);
analogWrite(leftMotorforward,0);
analogWrite(RightMotorbackward,0);
analogWrite(leftMotorbackward,0);
}

//Move Backward
else if(y <= minRange && x >= minRange && x <= maxRange)
{
analogWrite(RightMotorbackward,150);
analogWrite(leftMotorbackward,150);
analogWrite(RightMotorforward,0);
analogWrite(leftMotorforward ,0);
}

//Move Backward Right
else if(y <= minRange && x <= minRange)
{
analogWrite(RightMotorbackward,100);
analogWrite(leftMotorbackward,150);
analogWrite(RightMotorforward,0);
analogWrite(leftMotorforward ,0);
}

//Move Backward Left
else if(y <= minRange && x >= maxRange)
{
analogWrite(RightMotorbackward,150);
analogWrite(leftMotorbackward,100);
analogWrite(RightMotorforward,0);
analogWrite(leftMotorforward ,0);
}
}

void setup()
{
Serial.begin(9600);
Blynk.begin(auth, ssid, pass,“49.229.108.138”,8080); //49.229.108.138

pinMode(RightMotorforward, OUTPUT);
pinMode(leftMotorforward , OUTPUT);
pinMode( RightMotorbackward, OUTPUT);
pinMode(leftMotorbackward, OUTPUT);

analogWrite(RightMotorforward, 0);
analogWrite(leftMotorforward , 0);
analogWrite( RightMotorbackward, 0);
analogWrite(leftMotorbackward, 0);

}

void loop()
{
Blynk.run();
}

BLYNK_WRITE(V1)
{
int x = param[0].asInt();
int y = param[1].asInt();
moveControl(x,y);
}

พอบังคับตัวL298n ก็ดังตี๊ด ตี๊ด ตี๊ด

แก้ได้แล้วครับขอบคุณมากๆครับพี่