ว่าด้วยเรื่อง โหลดเต้ารับ By PUY IOT

ผิดพลาดประการใด รบกวน Post มาได้เลยครับ

มีการคำนวณทำให้มั่นใจการใช้งาน ที่บ้านเวลาจะเพิ่มปลั้กเสียบหรือเต้ารับก็จะไปซื้อมาต่อพวงทันทีไม่่มีปัญหาสเปกเกินแต่ถ้าระบบใหญ่ใช้อุกปรณ์ไฟฟ้าเยอะจะมีผล ปัจจุบันของจีนเข้ามาเยอะเช่นปลั้กพวงใช้ได้ครั้งเดียวเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ทำงานใช้ไขควงเช็คไฟ ไฟเข้าแต่ เป็นไฟหรี่ๆ กลายเป็นขยะทันที
เป็นเรื่องใกล้ตัวมีประโยชน์

เห็นด้วยครับ ที่บ้านแม่ผมชอบซื้อของถูกๆ มาใช้เหตุผลคือมันก็ใช้ได้เหมือนกันนั้นแหละ แต่ประเด็กคือเรื่องความปลอดภัยมันคนละเรื่องกันเลย ดูที่ผมรีวิวให้ดู

ยอมจ่ายแพงแต่ปลอดภัยดีกว่าครับ

free
hit counter