สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 8/71-80 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้


(Permpol Thanapunnamas) #1
  1. วงจร Hands Off

  1. วงจร Highway Alert Signal Lamp

image

image

  1. วงจร Invisible Broken Wire Detector

image

  1. วงจร IR Type Data Link

  1. วงจร IrDA To TTL อินเตอร์เฟส

รายการอุปกรณ์
C1,C4,C6,C8,C10 0.1 uf, polyester
C2,C3 10 pf np
C5 10uF-16v (electrolytic capacitor)
C7 100uF-16v
C9 100uF-63v
D1,D2 1N4148
JP1,JP2,JP3 jumper
R1,R5,R6,R7 10K 1/4W 1%
R2,R4 100K 1/4W 1%
R3 1M 1/4W 1%
R8,R9,R10 12 ohm 1W
U1 HSDL7001 or IRM7001 (HP, Siemens or others)
U2 IRMS6115 or IRMS6116 (HP, Siemens or others)
U3 7805 (voltage regulator, +5v)
XT1 3.6864MHz crystal

001

  1. วงจร Large LCD Display Buffering Driver

  1. วงจร Light Intensity Sensor PCB

รายการอุปกรณ์
Part list:
Qty Value Device
1 1M RES 10mm
1 1k f(T) RES 10mm
1 5.1V ZenerD 7,5mm
2 10k RES 10mm
1 15k RES 10mm
4 47k RES 10mm
1 100 RES 10mm
1 100k Trimer
3 100n CAP 5mm
1 200p CAP 5mm
2 BC107 Trans TO92
2 JP1E jmp 2pin
1 MA03-1 jmp 3pin
2 TL741 Dual OpAmp
1 TSL250 Light to voltage sensor

  1. วงจร Low - Cost Hearing Aid

image

  1. วงจร Low - Frequency Crystal Controlled Oscillator

001

  1. วงจร Low Voltage Battery Disconnect


https://eleceasy.com/t/circuits-ideas-7-61-70/945/2


สารพันวงจร Circuits Ideas ฉบับที่ 9/81-90 เก็บรวบรวมวงจรไฟฟ้า ไว้มากสุดเท่าที่จะหาได้